Nivåmätare Silo


Moderna och pålitliga nivåmätare silo skapar bättre arbetsmiljö och ett tryggare samhälle.
Nivåmätare silo, I vår globala värld finns många gemensamma utmaningar. Att undvika onödiga olyckor är en sådan. Säkerhetsfrågorna kring hur vi hanterar farliga ämnen är viktiga och kräver samordning och rätt utrustning. Att ha kontroll i processindustrin, under transporter, inom jordbruk, vid vattenreningsanläggningar eller i byggsektorn är A och O. En nivåmätare som ger rätt information kan vara avgörande. Det är naturligtvis också bra för affärerna att ha koll på flöden och kommunikation.

För bara några år sedan lät det nog som en dröm, att få data och information om nivåer, flöden och förändringar i realtid. Idag är det vardag. Möjligheten finns ju till och med att förutsäga skeenden. Då behöver du en utrustning som både övervakar, analyserar och kommunicerar i den form du valt.

Ett överfyllnadsskydd är inte detsamma om mekaniska nivåvakter. Den tiden är förbi. Nu vaktar de till och med sig själva, det vill säga, det är full möjligt att rutinmässigt göra dubbla säkerhetskörningar med nivåmätningssystem oberoende av varandra. Allt för att öka tilliten och förtroendet för att rätt värden kommuniceras. I de fall du behöver mäta i tankar, cisterner eller silos är ultraljud en bra metod. Den lämpar sig för när du vill ha en beröringsfri och enkel nivåkontroll. Mätaren använder ljudvågor som mäter både flytande och fast innehåll. De är kompakta och enkla att installera. De här typen av mätare är temperaturtåliga (finns de som klarar mellan 80 plus- och 20 minusgrader Celsius, i sortimentet), lättviktiga och ger pålitliga resultat.

 

Dela med dig

Många vill också ha möjlighet att dela information från nivåmätaren i silon med leverantörer, så de kan se när det är dags att fylla på. En kommunikation till de berörda minskar också risken för driftsstörningar och minskar kostnaderna för administrationen. Hur denna data ska nå rätt mottagare finns det många lösningar för. Det kan vara in en app, på en mobilskärm eller genom e-post. Allt som behövs är ett mätinstrument och utrustning för att skicka mätdata till mobila enheter eller de övervakningssystem som är aktuella. Idag finns avancerade nivågivare där data överförs till mobila enheter direkt, eller till andra typer av övervakningssystem för att det ska bli så smidigt och korrekt som möjligt att avläsa den data du behöver när du behöver. Poängen är att det ska vara smidigt att läsa av. Du förses med backup, support och server.

 

Olika branscher - olika behov

Utformningen av utrustningen varierar naturligtvis utifrån kraven, men också inom de olika branscherna, till exempel livsmedelsindustri, verkstad eller läkemedelssektorn. Du behöver ha ett brett sortiment och mycket att välja mellan oavsett var du är verksam. Gemensamt är att det behövs ett exakt och noggrant mätresultat i tankar, cisterner och silos oberoende av deras material och storlekar.

Många mätningar görs inom en industri eller på särskild plats, men avläsning av nivåer görs allt oftare även i offentliga miljöer, vilket ställer särskilda krav. Det kan vara på återvinningsanläggningar, i stadsmiljö, på badhus eller andra offentliga inrättningar som till exempel skolor.

En annan stor, ofta offentligt driven sektor, är miljö- och energiområdet. Exempelvis kraftvärmeverk med produktion av fjärrvärme, fjärrkyla eller vattenkraft. Ett ofta förekommande media är träflis. Vid energiproduktion bildas mycket ånga, kondens och damm. Det är en utmanande miljö för nivåmätningen. Blir nivån av träflis i biosilon för låg eller för hög får det stora konsekvenser. Det är vanligt att sätta in en radargivare i den här typen av behållare, men viktigt att gå igenom vilken typ som lämpar sig bäst och hur den ska monteras och driftas.

Avloppsrening är en annan viktig funktion i samhället där förmågan att rena avloppsvattnet fått sällskap av krav på kontrollen av tillsatser, energieffektivitet och processtabilitet. Detta kräver tillförlitlig mätning med rätt instrumentering och teknik.

 

Lantbruket en viktig sektor

Mjölkproduktion är en verksamhet med höga kvalitetskrav och små marginaler. För att optimera processerna är det viktigt att hålla kvaliteten jämn och hög. Det gäller inte minst temperaturkontrollen som är avgörande för produktionen, konsumentsäkerheten och effektiviteten. Kostnaderna för en temperaturavvikelse på två grader Celsius kan bli mycket höga. Den här miljön ställer särskilda krav på hygien och kontinuerlig mätning, för att undvika energislöseri och säkra ekonomin.

De obligatoriska kvalitetsparametrarna för mjölk är (källa LRF)
bakterietal, ett mått på produktteknisk kvalitet och den bakteriologiska säkerheten.
Celltal, mäter djuromsorgen och visar om mjölken kommit från friska kor.
Syrningshämmande ämnen/antibiotika. Mjölk som innehåller antibiotika får inte lämnas till mejeriet. Därför görs regelbundna analyser från varje gård.

Shop
0 items Cart
My account

OFFERTFÖRFRÅGAN