Flödesvakt Captor 4320

Flödesvakt Captor 4320 Inline för klena rör

För små diametrar / klena rör. Idealiska för låg flödesvolym.

Flödesvakt Captor 4320 Inline för små och klena rör.

  • Tillförlitlig flödesvakt för vatten och olja
  • Upp till 30 bar tryck
  • Separat justering för mätområde och larmpunkt
  • Hög noggrannhet även vid låga flöden
  • Inga rörliga delar
  • Ingen påverkan eller tryckfall i röret
  • Brett mätområde

Denna tillförlitliga flödesvakt används i alla branscher där flödesövervakning, mätning och
visning av flytande media är av vikt.
Den lilla kompakta enheten är komplett och behöver därför inga ytterligare delar.
Enligt den kalorimetriska mätprincipen är en liten del av röret elektriskt uppvärmt för att
marginellt ligga över temperaturen i mediat. Vid påverkan, beroende på mediats hastighet i röret mäts skillnaden och ger en linjär utsignal.
Mätnoggrannheten vid låga flöden är betydligt bättre än vid andra mätsätt.

Med denna flödesvakt är det möjligt att ställa in flödesvaktens larmpunkt samtidigt som givaren mäter flödets hastighet, även vid till mycket lågt flöde.

Sensorhuvud
Sensorn-delen av lnline captorn är monterad på utsidan av röret och eftersom det inte finns något inslag av sensordelen inne i röret, blir det inga tryckfall

Realaterade produkter

Shop
0 items Cart
My account

OFFERTFÖRFRÅGAN